Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ДГ № 144, район "Искър"19-08-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ДГ № 36, район "Искър"19-08-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ДГ № 35, район "Люлин"19-08-2016
 

ВАЖНО !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ16-08-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ДГ № 167, район "Триадица"15-08-2016
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ФОРМУЛАТА НА Д-СТ 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА15-08-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ДГ № 191, район "Оборище"09-08-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ДГ № 162, район "Красно село"03-08-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 106, район "Сердика"03-08-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 116, район "Витоша"29-07-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 55, район "Слатина"29-07-2016
 

ВАЖНО !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ28-07-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 8, район "Красно село"25-07-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 22, район "Люлин"25-07-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 116, район "Витоша"25-07-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 78, район "Студентски"25-07-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 21, район "Илинден"25-07-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 4, район "Витоша"25-07-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 5, район "Връбница"25-07-2016
 

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ 04.07.2016г. НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА18-07-2016
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ08-07-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 67, район "Слатина"29-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 9, район "Младост"28-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 114, район "Красно село"28-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 4, район "Искър"27-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 47, район "Люлин" 27-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 39, район "Овча купел" 27-06-2016
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за работещи басейни, стопанисвани от директорите на училищата, проведено на 21.06.2016 г.22-06-2016
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за ремонти на МТБ на общински училища през 2016 г., проведено на 22.06.2016 г.22-06-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 79, район "Студентски"15-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 168, район "Слатина"13-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 189, район "Младост"09-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 85, район "Красно село"08-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 84, район "Овча купел"03-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 127, район "Триадица"03-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 87, район "Триадица"03-06-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 19, район "Младост"30-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 13, район "Искър"27-05-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 96, район "Искър"27-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 93, район "Красно село"27-05-2016
 

График на дежурните общински детски градини в град София за летния период - 2016 година26-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 45, район "Кремиковци"26-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 25, район "Банкя"26-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 56, район "Лозенец"26-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 11, район "Лозенец"26-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 18, район "Средец"25-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 113, район "Средец"25-05-2016
 

Конференция "Българската кирилица"20-05-2016
 

Програма за Конференция "Българската кирилица"20-05-2016
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за ремонти на МТБ на общински училища през 2016 г., проведено на 17.05.2016 г.18-05-2016
 

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини през 2016 г.18-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 179, район "Илинден"18-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 108, район "Искър"17-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 139, район "Люлин"14-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 74, район "Подуяне"13-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 79, район "Студентски"13-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 37, район "Витоша"13-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 120, район "Възраждане"13-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 174, район "Лозенец"13-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 12, район "Средец"13-05-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 49, район "Изгрев"11-05-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 129, район "Триадица"11-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 3, район "Панчарево"10-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 96, район "Искър"09-05-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 26, район "Младост"28-04-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 141, район "Лозенец"27-04-2016
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ26-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 86, район "Люлин"26-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 58, район "Кремиковци"26-04-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 75, район "Младост"26-04-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 181, район "Панчарево"26-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 145, район "Красно село"26-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 93, район "Лозенец"26-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 38, район "Надежда"25-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 30, район "Изгрев"21-04-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 19, район "Лозенец"20-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 140, район "Красна поляна"20-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 97, район "Панчарево"20-04-2016
 

Ден на ИКТ кариерата за ученици от 10-ти до 12-ти клас20-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 27, район "Надежда"19-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 99, район "Сердика"19-04-2016
 

Великденско ателие в Музея за история на София19-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 101, район "Люлин"18-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 128, район "Красна поляна"18-04-2016
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ18-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 85, район "Искър"15-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 98, район "Младост"15-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 70, район "Младост"15-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 49, район "Сердика"15-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 77, район "Средец"15-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 177, район "Подуяне"12-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 117, район "Младост"12-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 80, район "Красно село"12-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 181, район "Панчарево"07-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 5, район "Подуяне"06-04-2016
 

На вниманието на всички директори на общински детски градини06-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 14, район "Младост"05-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 75, район "Младост"05-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 49, район "Изгрев"05-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 66, район "Панчарево"05-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 141, район "Лозенец"04-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 19, район "Лозенец"04-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 92, район "Лозенец"04-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 100, район "Люлин"01-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 81, район "Възраждане"01-04-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 12, район "Студентски"01-04-2016
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за ремонти на МТБ на общински училища през 2016 г., проведено на 29.03.2016 г.29-03-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 29, район "Изгрев"29-03-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 117, район "Подуяне"28-03-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 56, район "Младост"25-03-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 129, район "Триадица"25-03-2016
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за работещи басейни, стопанисвани от директорите на училищата, проведено на 24.03.2016 г.24-03-2016
 

ГРАФИК ЗА ОТПЪТУВАНЕ НА 21.03.2016 ГОДИНА НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧИТЕЛНИЯ СЕМИНАР17-03-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 65, район "Възраждане"15-03-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 116, район "Възраждане"15-03-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 177, район "Подуяне"15-03-2016
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ РАБОТЕЩИ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2016 Г10-03-2016
 

Разпределение на средствата по бюджетите на общинските училища за 2016 г.07-03-2016
 

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на МТБ в абщинските училища02-03-2016
 

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за издръжка и ремонти на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища02-03-2016
 

Обява за провеждане на обучителен семинар01-03-2016
 

ЗАПОВЕД № СОА10-РД09-586/23.02.2016 Г. НА КМЕТА НА СО ЗА УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕСЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТИТЕ ЗА 2016 Г.01-03-2016
 

Заявка за участие в конференция за представяне на мониторингов доклад „Европейски съюз за развитието на сектора Образование” в Европейския съюз25-02-2016
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА17-02-2016
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ17-02-2016
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА15-02-2016
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ15-02-2016
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ15-02-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 189, район "Младост"02-02-2016
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ !!!18-01-2016
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 189, район "Младост"18-01-2016
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ14-01-2016
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ !!!04-01-2016
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 72, район "Студентски"19-12-2015
 

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И НОВА 2016 ГОДИНА!16-12-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 37, район "Витоша"01-12-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 53, район "Илинден"20-11-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ20-11-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 13, район "Искър"13-11-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 72, район "Студентски"13-11-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 188, район "Младост"12-11-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 11, район "Младост"06-11-2015
 

МЛАДЕЖКИ КОНКУРС "ОПОЗНАЙ И СПОДЕЛИ ЖИВОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ"02-11-2015
 

"Изнесени уроци" в чест на народните будители в Музея за история на София02-11-2015
 

Информация за налична свободна база в общинските училища за учебната 2015/2016 година02-11-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 53, район "Илинден"28-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 178, район "Младост"16-10-2015
 

Протокол от последното за 2015 г. заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти за подобряване на МТБ в общински училища, проведено на 15.10.2015 г.15-10-2015
 

Обучителна презентация на тема: "Умението да убеждаваш"14-10-2015
 

Обучителна презентация на тема: "Типове личности и умения за ефективка комуникация и мотивация"14-10-2015
 

Презентация на тема: "Творческо мислене"13-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 170, район "Надежда"13-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 58, район "Кремиковци"13-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 66, район "Панчарево"13-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 165, район "Изгрев"13-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 48, район "Сердика"13-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 41, район "Витоша"12-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 73, район "Люлин"07-10-2015
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ07-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 168, район "Слатина"06-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 183, район "Слатина"06-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 176, район "Връбница"06-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 100, район "Люлин"06-10-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ05-10-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ05-10-2015
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини, проведено на 29.09.05-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 139, район "Люлин"05-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 30, район "Изгрев"05-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 137, район "Надежда"05-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 16, район "Студентски"05-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 50, район "Възраждане"02-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 38, район "Надежда"01-10-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 15, район "Надежда"01-10-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 175, район "Лозенец"30-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 63, район "Сердика"29-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 42, район "Връбница"29-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 92, район "Подуяне"29-09-2015
 

Обучителен семинар за директорите на детски заведения24-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 59, район "Младост"24-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 172, район "Надежда"24-09-2015
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за ремонти, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища, проведено на 24.09.2015 г.24-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 29, район "Изгрев"24-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 75, район "Младост"23-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 76, район "Младост"23-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 82, район "Връбница"23-09-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 43, район "Триадица"18-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 84, район "Овча купел"18-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 175, район "Лозенец"16-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 110, район "Подуяне"16-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 151, район "Оборище"16-09-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ11-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 4, район "Витоша"10-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 94, район "Кремиковци"10-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 90, район "Надежда"09-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 7, район "Красно село"08-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 56, район "Лозенец"07-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 42, район "Връбница"07-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 70, район "Младост"07-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в СДГ № 60, район "Витоша"07-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 160, район "Витоша"07-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 2, район "Нови Искър"07-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 72, район "Овча купел"03-09-2015
 

Проект "Да изразим себе си"03-09-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 141, район "Лозенец"02-09-2015
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕД 01.09.2015 ГОДИНА31-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 17, район "Младост"31-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 182, район "Панчарево"28-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 62, район "Оборище"27-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЛДГ № 134, район "Красно село"27-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 146, район "Кремиковци"27-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 21, район "Искър"26-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 45, район "Кремиковци"26-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 43, район "Триадица"26-08-2015
 

ГРАФИК ЗА ЗАВЕРКА НА СПИСЪК - ОБРАЗЕЦ №2 ЗА 2015/2016 УЧЕБНА ГОДИНА25-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 164, район "Овча купел"25-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 77, район "Искър"24-08-2015
 

Програма на септемврийското съвещание с директорите на общинските детски градини на територията на Столична община24-08-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 19, район "Младост"24-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 40, район "Триадица"24-08-2015
 

ВАЖНО!!! На вниманието на директорите на общински ЦДГ/ОДЗ19-08-2015
 

Международен фестивал за поп и рок музика – София 201517-08-2015
 

СПРАВКА ЗА ОТПУСНАТИТЕ СРЕДСТВА НА УЧИЛИЩАТА ОТ РЕЗЕРВА ПО ФОРМУЛАТА НА Д-СТ 322"ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА"15-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 1, район "Нови Искър"11-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 97, район "Люлин"06-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 7, район "Триадица"05-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 8, район "Красно село"05-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 53, район "Илинден"05-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 65, район "Слатина"05-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 178, район "Младост"03-08-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 72, район "Студентски"03-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 51, район "Илинден"03-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 150, район "Оборище"03-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 24, район "Надежда"03-08-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 19, район "Младост"31-07-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 149, район "Сердика"28-07-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ № 108, район "Искър"22-07-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 13, район "Искър"22-07-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 119, район "Възраждане"15-07-2015
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за ремонти, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища, проведено на 14.07.2015 г.14-07-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 86, район "Люлин"10-07-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 48, район "Сердика"08-07-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 83, район "Надежда"03-07-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 10, район "Студентски"03-07-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 85, район "Красно село"03-07-2015
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ02-07-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 11, район "Лозенец"02-07-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 72, район "Студентски"29-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 72, район "Студентски"29-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 88, район "Искър"25-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 140, район "Кремиковци"25-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 162, район "Красно село"25-06-2015
 

Промяна в графика за дежурните детски градини в район "Изгрев" през летните месеци19-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 57, район "Люлин"19-06-2015
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за ремонти, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища, проведено на 16.06.2015 г.17-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 34, район "Изгрев"16-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 9, район "Овча купел"16-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 23, район "Изгрев"16-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 114, район "Красно село"15-06-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 16, район "Студентски"12-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 45, район "Сердика"11-06-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА10-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 78, район "Студентски"10-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 11, район "Лозенец"08-06-2015
 

Програма за конструктивно укрепване и и зпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в общински учебни и детски заведения през 2015 г.05-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 25, район "Банкя"04-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 68, район "Люлин"04-06-2015
 

Списък на училищата, в които има разкрити групи за прием на 5 - годишни деца02-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 176, район "Връбница"02-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 116, район "Витоша"01-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 133, район "Изгрев"01-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 14, район "Младост"01-06-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 85, район "Красно село"28-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 114, район "Нови Искър"26-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 88, район "Искър"26-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 31, район "Люлин"25-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 124, район "Красно село"25-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 174, район "Лозенец"25-05-2015
 

График за дежурните детски градини на територията на Столична община през месеците юни, юли и август 21-05-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 79, район "Студентски"21-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 37, район "Витоша"20-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 101, район "Люлин"19-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 130, район "Красна поляна"19-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 127, район "Триадица"15-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 81, район "Възраждане"13-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 120, район "Възраждане"12-05-2015
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за ремонти за подобряване на МТБ в общински училища, проведено на 12.05.2015 г.12-05-2015
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 12, район "Студентски"12-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 16, район "Студентски"11-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 93, район "Лозенец"08-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 93, район "Лозенец"07-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 25, район "Банкя"07-05-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ05-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 78, район "Студентски"05-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 74, район "Подуяне"04-05-2015
 

ВАЖНО!!! На вниманието на директорите на общински детски заведения. 04-05-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 21, район "Илинден"23-04-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ22-04-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 32, район "Люлин"22-04-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 139, район "Люлин"21-04-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 117, район "Младост"16-04-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 79, район "Студентски"14-04-2015
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ08-04-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ08-04-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 92, район "Подуяне"01-04-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 12, район "Студентски"01-04-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 66, район "Панчарево"25-03-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 189, район "Младост"25-03-2015
 

ВАЖНО ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ25-03-2015
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за ремонти, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища24-03-2015
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за издръжка и ремонти на басейни в общински училища, стопанисвани от директорите24-03-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 33, район "Овча купел"24-03-2015
 

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища23-03-2015
 

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за издръжка и ремонти на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища23-03-2015
 

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общинските училища и детски градини23-03-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 41, район "Връбница"19-03-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА11-03-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА11-03-2015
 

БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2015 Г.05-03-2015
 

БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2015 Г.05-03-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ05-03-2015
 

ЗАПОВЕД № СО-РД-377/24.02.2015 Г27-02-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 20, район "Люлин"26-02-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 123, район "Младост"23-02-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА16-02-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ10-02-2015
 

ИНФОРМАЦИЯ , ОТНСНО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ДИРЕКТОР" НА ОДЗ/ЦДГ10-02-2015
 

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ06-02-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ04-02-2015
 

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА ДИРЕКТОР НА ЦДГ/ОДЗ03-02-2015
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ22-01-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 77, район "Искър"22-01-2015
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!21-01-2015
 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА15-01-2015
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 136, район "Красно село" 09-01-2015
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ06-01-2015
 

Весела Коледа и успешна Нова 2015 година!17-12-2014
 

Конкурс за длъжността Директор на общинска целодневна детска градина/обединено детско заведение10-12-2014
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА20-11-2014
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНА 2014 2015 ГОДИНА20-11-2014
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ19-11-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 151, район "Оборище"18-11-2014
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти, проведено на 11.11.2014 г.11-11-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 35, район "Люлин"10-11-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 60, район "Оборище"10-11-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 41, район "Витоша"10-11-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 178, район "Младост"05-11-2014
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти, проведено на 04.11.2014 г.05-11-2014
 

Протокол от заседание на комисия за отпускане на средства за обезпечаване на училищни извънкласни дейности, свързани с провеждане и проверка на писмени работи от олимпиади и състезания, включени в Националния календар30-10-2014
 

ЧЕСТИТ ПЪРВИ НОЕМВРИ29-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 13, район "Искър" 28-10-2014
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление, проведено на 21.10.2014 г.27-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 165, район "Изгрев" 27-10-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 2, район "Триадица"23-10-2014
 

Семинар за директори на детски градини21-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 1, район "Възраждане" 20-10-2014
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти, проведено на 10.10.2014 г.17-10-2014
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление, проведено на 08.10.2014 г.17-10-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 62, район "Слатина"16-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 116, район "Витоша" 16-10-2014
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ !!!14-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 14, район "Младост"13-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 67, район "Слатина"13-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 2, район "Триадица"10-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 140, район "Кремиковци"09-10-2014
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ !!!09-10-2014
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ09-10-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 84, район "Овча купел"09-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 85, район "Красно село" 07-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 123, район "Младост"07-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 62, район "Оборище" 06-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 62, район "Слатина" 06-10-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 175, район "Лозенец"03-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 137, район "Надежда"03-10-2014
 

Обучителен семинар за директори на детски градини03-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 84, район "Овча купел"01-10-2014
 

Информация за свободна налична база в общинските училища за учебната 2014/2015 година01-10-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 17, район "Младост"29-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 178, район "Младост"29-09-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 87, район "Триадица"26-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 119, район "Възраждане" 19-09-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 64, район "Люлин"17-09-2014
 

ПРОДЪЛЖАВАЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕД 15.09.2014 г.16-09-2014
 

ПРОТОКОЛ ЗА УТВЪРДЕНИ СРЕДСТВА ЗА АВАРИЙНИ РЕМОНТИ16-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 161, район "Овча купел"12-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 87, район "Триадица"12-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 20, район "Красно село" 12-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 21, район "Илинден" 11-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 10, район "Студентски"10-09-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 114, район "Красно село" 10-09-2014
 

ЛЕКА И УСПЕШНА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА09-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 110, район "Подуяне" 09-09-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 164, район "Овча купел"08-09-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 37, район "Витоша"08-09-2014
 

Информация, относно училищата, в които има разкрити предучилищни групи за 5 годишните деца03-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 11, район "Младост"03-09-2014
 

Септемврийско заседание с директори на общински детски градини01-09-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 35, район "Люлин" 29-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 90, район "Надежда"29-08-2014
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ 01.09.2014 г. И ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, В КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ28-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 139, район "Люлин" 28-08-2014
 

ГРАФИК ЗА ЗАВЕРКА НА СПИСЪК -ОБРАЗЕЦ № 227-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 20, район "Подуяне" 27-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 110, район "Подуяне" 27-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 164, район "Овча купел"26-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 133, район "Изгрев" 26-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 64, район "Люлин" 26-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 13, район "Искър"25-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 100, район "Оборище"25-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 77, район "Искър"21-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 4, район "Витоша"20-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 46, район "Витоша"18-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 12, район "Средец" 18-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 80, район "Красно село" 18-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЛДГ 134, район "Красно село" 18-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 104, район "Оборище"18-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 175, район "Лозенец" 18-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 1, район "Възраждане"15-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 114, район "Красно село"08-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 92, район "Лозенец" 07-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 19, район "Лозенец" 07-08-2014
 

"На вниманието на директори на детски заведения".07-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 23,район "Изгрев" 06-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 116, район "Витоша" 06-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 53, район "Илинден" 06-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 24, район "Надежда"05-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 37, район "Витоша"04-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 136, район "Красно село"04-08-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 51, район "Илинден"04-08-2014
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРИКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ22-07-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 13, район "Искър"20-07-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 53, район "Сердика"18-07-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 182, район "Панчарево"18-07-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 85, район "Красно село"09-07-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 46, район "Витоша"07-07-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 162, район "Красно село"04-07-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 140, район "Кремиковци"02-07-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 177, район "Подуяне"01-07-2014
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти, проведено на 26.06.2014г.30-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 63, район "Сердика"30-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 56, район "Лозенец" 30-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 112, район "Витоша" 27-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 176, район "Връбница" 24-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 58, район "Кремиковци"23-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 55, район "Люлин" 23-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 21, район "Илинден"20-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 39, район "Овча купел"19-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 180, район "Панчарево"19-06-2014
 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА , ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №299 НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 29.05.2014 ГОДИНА16-06-2014
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ16-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 85, район "Красно село"16-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 57, район "Люлин" 12-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 41, район "Връбница" 11-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 45, район "Кремиковци" 11-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 68, район "Люлин" 10-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 177, район "Подуяне"09-06-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 15, район "Надежда"09-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 121, район "Нови Искър" 09-06-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 6, район "Надежда"05-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 3, район "Подуяне"04-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 91, район "Подуяне" 04-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 33, район "Овча купел"04-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 127, район "Триадица"02-06-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 86, район "Люлин" 28-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 82, район "Връбница" 27-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 83, район "Надежда"27-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 31, район "Люлин" 26-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 174, район "Лозенец"23-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 2, район "Триадица"22-05-2014
 

ЧЕСТИТ 24 МАЙ!22-05-2014
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ !!!21-05-2014
 

Карта за оценка на резултатите от труда на директор на ЦДГ/ОДЗ за учебната 2013/2014 година20-05-2014
 

ГРАФИК ЗА ДЕЖУРНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ НА 2014 ГОДИНА20-05-2014
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти, проведено на 15.05.2014 г.20-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 114, район "Нови Искър" 16-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 32, район "Нови Искър"16-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 41, район "Връбница"16-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 15, район "Надежда"15-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 6, район "Надежда"13-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 66, район "Панчарево"13-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 171, район "Надежда"12-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 81, район "Възраждане"12-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 69, район "Подуяне"12-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 52, район "Илинден"10-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 71, район "Младост"07-05-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 64, район "Младост"07-05-2014
 

Важни промени в предоставянето на стипендии на деца с изявени дарби през 2014г.29-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 117, район "Младост"29-04-2014
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ16-04-2014
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 166, район "Лозенец"16-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 59, район "Младост"15-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 67, район "Красно село"15-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 76, район "Младост"11-04-2014
 

ОТЧЕТ -ЦДГ № 5410-04-2014
 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР "ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ"09-04-2014
 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОДЗ № 8008-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 45, район "Сердика"08-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 95, район "Люлин"08-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 171, район "Надежда"08-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 57, район "Искър"08-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 19, район "Младост"08-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 106, район "Сердика"07-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 117, район "Младост"07-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 26, район "Младост"04-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 28, район "Младост"04-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 166, район "Лозенец"04-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 170, район "Надежда"02-04-2014
 

Семинар за директори на общински детски заведения01-04-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 98, район "Младост"31-03-2014
 

Протокол от заседание на комисията за аварийни ремонти, проведено на 19.03.2014 г.24-03-2014
 

Утвърдени от Кмета на СО Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти в общински училища и детски градини20-03-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 99, район "Красно село"19-03-2014
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ17-03-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 50, район "Възраждане"17-03-2014
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПРИЛАГАЩИ ПРАВИЛАТА НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2014 Г.06-03-2014
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г06-03-2014
 

27-02-2014
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!20-02-2014
 

ЧРЕЗ ЕКСПЕРТ "ОБРАЗОВАНИЕ" ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ19-02-2014
 

З А П О В Е Д 14-02-2014
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА05-02-2014
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ05-02-2014
 

ВАЖНО! На вниманието на директорите на детски заведения.27-01-2014
 

ВАЖНО! На вниманието на директорите на детски заведения.24-01-2014
 

График за обявяване на свободните места и допълнителните критерии за прием в детски заведения през м. Септември 2014 година.24-01-2014
 

ВАЖНО! На вниманието на директорите на общински детски и учебни заведения.24-01-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 58, район "Кремиковци" 22-01-2014
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 178, район "Младост" 13-01-2014
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ ПО НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ19-12-2013
 

Весела Коледа и успешна Нова 2014 година!18-12-2013
 

Весела Коледа и успешна Нова 2014 година!18-12-2013
 

ВАЖНО!!! НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ06-12-2013
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ!06-12-2013
 

Българо-японска детска изложба.06-12-2013
 

ВАЖНО!!! ДО ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ /ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПИСМО ИЗХ. № ДО-0800-36/23.10.2013 Г./03-12-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 127, район "Триадица"20-11-2013
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЕКСПЕРТИТЕ ПО "ОБРАЗОВАНИЕ"18-11-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 94, район "Кремиковци"08-11-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 44, район "Кремиковци"04-11-2013
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК31-10-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 53, район "Илинден"28-10-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 41, район "Витоша"25-10-2013
 

ВАЖНО!!! ДО ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩНСКИ ЦДГ / ОДЗ23-10-2013
 

Конкурс за плакат за деца и млади хора на възраст между 5 и 17 години22-10-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 18, район "Средец" 18-10-2013
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ17-10-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 70, район "Младост" 15-10-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 16, район "Студентски" 08-10-2013
 

Семинар с директори на детски градини07-10-2013
 

информация за отпускане на стипендия по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 07-10-2013
 

Удължаване на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 60, район "Оборище"30-09-2013
 

Обучителен семинар с директори на детски заведения27-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 84, район "Овча купел"26-09-2013
 

Протокол от заседание на комисията за аварийни ремонти, проведено на 25.09.2013 г.25-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 4, район "Витоша"23-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 16, район "Витоша"23-09-2013
 

Обучителен семинар за директори на детски градини23-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 146, район "Кремиковци"20-09-2013
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ !!!19-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 75, район "Младост"19-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 37, район "Витоша"19-09-2013
 

Удължаване на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 17, район "Младост"19-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 151, район "Оборище"17-09-2013
 

Удължаване на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 6, район "Надежда"16-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 36, район "Искър"13-09-2013
 

ПОЗДРАВ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА12-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 10, район "Студентски" 10-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 17, район "Младост"04-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 90, район "Надежда"04-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 63, район "Сердика"04-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 60, район "Оборище"03-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 100, район "Оборище"03-09-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 161, район "Овча купел"03-09-2013
 

Удължаване на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 72, район "Студентски"30-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 160, район "Витоша"30-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в СДГ 60, район "Витоша"30-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 100, район "Люлин"28-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 37, район "Витоша"28-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 150, район "Оборище"28-08-2013
 

Информация за налична свободна база в общински училища26-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 120, район "Въэраждане"23-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 124, район "Красно село"21-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в детските градини в район "Искър"15-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 117, район "Младост"14-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 40, район "Триадица"13-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 72, район "Студентски"13-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 11, район "Лозенец"13-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 176, район "Връбница"13-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 1, район "Възраждане"13-08-2013
 

ГРАФИК ЗА ЗАВЕРКА НА СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ № 208-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЛДГ 134, район "Красно село"07-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 11, район "Лозенец"06-08-2013
 

СЕПТЕМВРИЙСКО СЪВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 05-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 127, район "Триадица"01-08-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 7, район "Триадица"31-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 110, район "Подуяне"29-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 162, район "Красно село"29-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 6, район "Надежда"29-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 167, район "Триадица"29-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 25, район "Банкя"29-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 23, район "Изгрев"29-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 119, район "Възраждане"29-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 104, район "Оборище"16-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 54, район "Слатина"16-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 18, район "Средец"15-07-2013
 

информация за отпускане на стипендия по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 11-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 133, район "Изгрев"11-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 30, район "Изгрев"11-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 82, район "Връбница"11-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 5, район "Връбница"11-07-2013
 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2013г.,ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №320 НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОТ 27.06.2013г. 10-07-2013
 

Програма за ремонтни дейности в училища и детски градини през 2013 година10-07-2013
 

Удължаване срока на обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 85, район "Красно село"09-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 174, район "Лозенец"08-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 114, район "Красно село"08-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 21, район "Илинден"08-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 19, район "Младост"08-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 7, район "Красно село"08-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 9, район "Младост"04-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 81, район "Възраждане"04-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 52, район "Илинден"03-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 67, район "Слатина"03-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 45, район "Сердика"03-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 179, район "Илинден"03-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ № 140, район "Кремиковци"02-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 136, район "Красно село"02-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 145, район "Красно село"02-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 112, район "Витоша"02-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 113, район "Средец"01-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 77, район "Средец"01-07-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 12, район "Средец"01-07-2013
 

Информация, отнсно училищата, в които има разкрити предучилищни групи за 5 годишните деца28-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 85, район "Красно село"28-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 65, район "Възраждане"28-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 29, район "Изгрев"27-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 51, район "Илинден"27-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 93, район "Красно село"27-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 35, район "Люлин"27-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 5, район "Подуяне"27-06-2013
 

На вниманието на Директорите на ЦДГ / ОДЗ26-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 33, район "Овча купел"21-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 19, район "Лозенец"21-06-2013
 

График за извършване на ремонтни дейности в общинските учебни и детски заведения през 2013 г.20-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ОДЗ 61, район "Слатина"20-06-2013
 

Обява за конкурс за допълнителни педагогически услуги в ЦДГ 183, район "Слатина"20-06-2013
 

ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ18-06-2013
 

ВАЖНО !!! Промяна в графика за работа на детските градини в район „Красно село” през летните месеци.11-06-2013
 

Протокол от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на аварийни ремонти в общински училища, проведено на 11.06.2013 година11-06-2013
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ !!! Практически насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители 05-06-2013
 

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД СОФИЯ ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД - 2013 ГОДИНА03-06-2013
 

информация за отпускане на стипендия по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 30-05-2013
 

формуляр на искане за отпускане на стипендии по Наредбата за закрила на деца с изявени дарби30-05-2013
 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ27-05-2013
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ !!!21-05-2013
 

ЧЕСТИТ 24 МАЙ!21-05-2013
 

Заповед на Кмета на Столична община с допълнение към правилата за определяне на основните работни заплати на директорите на общински целодневни детски градини и обединени детски заведения през 2013г. 20-05-2013
 

Дата,час и място за отпътувана за к.к. Боровец09-05-2013
 

ВАЖНО ЗА ДИРЕКТОРИ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ08-05-2013
 

На вниманието на директорите на общински учебни заведения.08-05-2013
 

30-04-2013
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ29-04-2013
 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА 6-ГОДИШНИ ДЕЦА29-04-2013
 

Информация, относно училищата, в които има разкрити предучилищни групи за 5-годишни деца25-04-2013
 

Семинар на РИО - София-град, от 15 до 17.04.2013 г., град Пловдив10-04-2013
 

Заповед с утвърдени от Кмета на Столична община правила за определяне на основните работни заплати на директорите на общинските целодневни детски градини и обединени детски заведения през 2013 г 03-04-2013
 

Протокол от заседание на Комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти в общински училища и детски градини, проведено на 19.03.2013 г.29-03-2013
 

информация за отпускане на стипендия по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби20-03-2013
 

Дата, час и място за отпътуване за гр. Правец13-03-2013
 

Обучителен семинар за директори на детски заведения12-03-2013
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 08-03-2013
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ28-02-2013
 

БЮДЖЕТИ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПО ПРИЕТИ ФОРМУЛИ ПО ЕРС И ДОБАВКИ НАД ЕРС26-02-2013
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ РАБОТЕЩИ НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ26-02-2013
 

ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА УЧЕБНИТЕ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА 2013 Г.22-02-2013
 

Актуализирана информация за свободна налична база в общинските училища на територията на Столична община20-02-2013
 

Писмо19-02-2013
 

презентация формула за разпределение на средствата по бюджетите на учебни заведения11-02-2013
 

ФОРМУЛЯР - ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ МИНЧЕВ11-02-2013
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ11-02-2013
 

на вниманието на директори на общински учебни заведения01-02-2013
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ28-01-2013
 

на вниманието на директорите на цдг и одз23-01-2013
 

информация за отпускане на стипендия по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби21-01-2013
 

разпределение на средства по пмс 308 от 2010г.28-12-2012
 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА! ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!20-12-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА19-12-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ19-12-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА07-12-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТ03-12-2012
 

д-р Тодор Чобанов и д-р Александър Ангелов дадоха старт на кампанията „Мамо, трудно ми е да пиша“03-12-2012
 

30-11-2012
 

Напомнително съобщение19-11-2012
 

Семинар в гр.Правец19-11-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ15-11-2012
 

Протокол от заседание на Комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление 13-11-2012
 

Протокол от заседание на Комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление13-11-2012
 

Важно съобщение за експертите "Образование" към районните администрации12-11-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ05-11-2012
 

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА СЕМИНАРА В ГР. ПРАВЕЦ Е 02.11.2012г, ДО 13.00 ЧАСА01-11-2012
 

На вниманието на директорите на детски градини29-10-2012
 

Писмо25-10-2012
 

Писмо относно подготовка за зимния период25-10-2012
 

ОБУЧЕНИЕ НА ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПО ИСОДЗ24-10-2012
 

информация за отпускане на стипендия по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби23-10-2012
 

СТОЛИЧЕН ФЕСТИВАЛ НА УЧЕНЕТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ17-10-2012
 

Актуализирана информация за свободна налична база в общинските училища на територията на Столична община16-10-2012
 

„Международен ден на учителя“28-09-2012
 

„Международен ден на учителя“28-09-2012
 

Семинар в гр. Несебър27-09-2012
 

ДО ГЛ. ЕКСПЕРТИ "ОБРАЗОВАНИЕ" НА РАЙОН......27-09-2012
 

ДО ДИРЕКТОРИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА24-09-2012
 

ВАЖНО ЗА СЕМИНАРА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ21-09-2012
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти, проведено на 20.09.2012 г.20-09-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ17-09-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ12-09-2012
 

УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА12-09-2012
 

ГРАФИК ЗА ЗАВЕРКА НА СПИСЪК - ОБРАЗЕЦ № 2 ЗА УЧЕБНАТА 2012/201310-09-2012
 

ВАЖНО !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ05-09-2012
 

Актуализирана информация за свободните места в предучилищни групи за 5 годишни деца в общинските училища04-09-2012
 

ВАЖНО!!! За родители на деца родени 2007 година.28-08-2012
 

Актуализирана информация за свободните места в предучилищни групи за 5-годишни деца в общинските училища07-08-2012
 

Актуализирана информация за свободните места в предучилищни групи за 5-годишни деца в общинските училища25-07-2012
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ/ОДЗ23-07-2012
 

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В СИСТЕМАТА НА СТОЛИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ17-07-2012
 

Актуализирана информация за свободните места в предучилищни групи за 5-годишни деца в общинските училища10-07-2012
 

информация за отпускане на стипендия по наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби09-07-2012
 

Информация за отпускане на стипендия на името на Георги Минчев на ученици от училища на територията на Столична община06-07-2012
 

Свободни места в предучилищни групи за 5-годишни деца в училища29-06-2012
 

УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ "КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"18-06-2012
 

информация за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби06-06-2012
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти, проведено на 29.05.2012 г.29-05-2012
 

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧЕБНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ22-05-2012
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 19-05-2012
 

ПИСМО № 0800-20/15.05.2012 ГОДИНА15-05-2012
 

ВАЖНО ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ04-05-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ГЛАВНИТЕ СЧЕТОВОДИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ02-05-2012
 

ЗАПОВЕД РД 09 187 22.03.201221-04-2012
 

Дарение за първокласниците от общинските учебни заведения18-04-2012
 

Протокол от заседание на Комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти, проведено на 17.04.2012 г.17-04-2012
 

Семинар за директори на детски градини12-04-2012
 

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!10-04-2012
 

ВАЖНО ПИСМО ОТ РИО НА МОМН28-03-2012
 

ДО КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ19-03-2012
 

Покана за 22 март - Световен Ден на водата15-03-2012
 

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти проведено на 13.03.2012 г.13-03-2012
 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2012 ГОДИНА09-03-2012
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СОУ06-03-2012
 

ПИСМО ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ И ОДЗ29-02-2012
 

ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ И УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА 2012 ГОДИНА27-02-2012
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЕКСПЕРТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕ 24-02-2012
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДЕЛЕГИРАНИТЕ БЮДЖЕТИ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ23-02-2012
 

презентация формула за разпределение на средствата по бюджетите на учебни заведения21-02-2012
 

ПИСМО ОТНОСНО ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ НАВОДНЕНИЕ 21-02-2012
 

на вниманието на директорите на ЦДГ/ОДЗ14-02-2012
 

ВАЖНО13-02-2012
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА03-02-2012
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА03-02-2012
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ31-01-2012
 

ВАЖНО! За директорите на училища и детски градини27-01-2012
 

Важно! за директорите на ЦДГ / ОДЗ26-01-2012
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ23-01-2012
 

СПРАВКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ17-01-2012
 

Информация за свободна налична база в общински училища10-01-2012
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ "ПОРТФОЛИО НА ГЛАВНИЯ УЧИТЕЛ"01-01-2012
 

ЗАПОВЕД № СОА10-РД09-586/23.02.2016 Г. НА КМЕТА НА СО ЗА УТВЪРДЕНИ ФОРМУЛИ ЗА РАЗПРЕСЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО БЮДЖЕТИТЕ ЗА 2016 Г.01-01-2012
 

01-01-2012
 

Разпределение на средства по ПМС 308 от 2010г.30-12-2011
 

Протокол 30-12-2011
 

22-12-2011
 

ВАЖНО13-12-2011
 

КОЛЕДЕН КОНКУРС08-12-2011
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЕКСПЕРТИТЕ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ12-11-2011
 

ДО ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА ЦДГ/ОДЗ04-11-2011
 

ДО ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА ЦДГ/ОДЗ - Приложение 204-11-2011
 

ДО ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА ЦДГ/ОДЗ - Приложение 304-11-2011
 

02-11-2011
 

28-10-2011
 

28-10-2011
 

Схема "Училищен плод" 2011/2012 година. Прием за втория учебен срок19-10-2011
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА18-10-2011
 

18-10-2011
 

18-10-2011
 

18-10-2011
 

11-10-2011
 

07-10-2011
 

Семинар в гр.Сандански05-10-2011
 

30-09-2011
 

ИЗЛОЖБА29-09-2011
 

Изложба "Античните мозайки от Равена"29-09-2011
 

12-09-2011
 

На вниманието на директорите на ОДЗ / ЦДГ - Работна карта към Списък Образец-209-09-2011
 

ГРАФИК за заверка на списък-образец 207-09-2011
 

На вниманието на директорите на ЦДГ/ОДЗ07-09-2011
 

СЕПТЕМВРИЙСКО СЪВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ - 2011 ГОДИНА12-08-2011
 

Протокол от заседание на комисията за аварийни ремонти, проведено на 28.06.2011 г.30-06-2011
 

На вниманието на директорите на общински училища и ЦДГ/ОДЗ24-06-2011
 

Промяна в графика за лятна работа на ЦДГ/ОДЗ23-06-2011
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИКТ И ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ22-06-2011
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА МЯРКА "БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС"22-06-2011
 

Информация за директорите на ЦДГ/ОДЗ21-06-2011
 

Дати на спектаклите21-06-2011
 

До директорите на ЦДГ/ОДЗ16-06-2011
 

14-06-2011
 

график за дежурствата на цдг/одз10-06-2011
 

Лятна оферта на ПК "Спартак" за ученици06-06-2011
 

Допълнителни средства за учебници02-06-2011
 

Допълнителни средства за учебни помагала в детските заведения02-06-2011
 

Протокол от заседание на комисията за аварийни ремонти, проведено на 31.05.2011 г.02-06-2011
 

СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ31-05-2011
 

Разпределение на средствата за учебници и учебни помагала на училищата30-05-2011
 

24 май19-05-2011
 

Към родители на деца родени 2006 година17-05-2011
 

Подаръци за второкласниците по случай завършване на учебната година13-05-2011
 

ВАЖНО -КЪМ ГРАФИКА ЗА ЛЯТНАТА РАБОТА НА ЦДГ/ОДЗ05-05-2011
 

Съобщение04-05-2011
 

Софийски фестивал на науката04-05-2011
 

На вниманието на директорите на общински училища и ЦДГ/ОДЗ03-05-2011
 

график за работата на общинските ЦДГ/ОДЗ за летния период 2011 год.30-04-2011
 

до директорите на училища,ЦДГ/ОДЗ29-04-2011
 

Протокол от заседание на комисията за аварийни ремонти,проведено на19.04.2011 г.27-04-2011
 

Деня на земята13-04-2011
 

Деня на земята - плакат13-04-2011
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА13-04-2011
 

Отчет по изпълнение на План за действие по реализация на Стратегия за развитие на средното образование в Столична община за 2010 година30-03-2011
 

Правила за реда и организацията на работата на ескпертно-консултативната комисия за предоставяне на закрила по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби30-03-2011
 

До директорите на ЦДГ/ОДЗ24-03-2011
 

Подаръци за първокласниците по случай Първа пролет16-03-2011
 

ФОРМУЛЯР-ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИЯ НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ МИНЧЕВ15-03-2011
 

Протокол от заседание на комисията за аварийни ремонти, проведено на10.03.2011 г.15-03-2011
 

Предстоящо класиране на децата за прием в яслени и първа градинска групи през месец септември11-03-2011
 

Разпределение на средствата по бюджетите на учебните заведения за 2011 г.09-03-2011
 

Заповед РД-09-278 от 28.02.2011 г07-03-2011
 

Заповед на кмета на Столична община за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по дейности за 2011 година24-02-2011
 

До директорите на ЦДГ/ОДЗ22-02-2011
 

На вниманието на директорите на учебни и детски заведения10-02-2011
 

Съвещание с директорите на общинските училища и детски заведения03-02-2011
 

ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ 27-01-2011
 

ВАЖНО! ВЪВ ВРЪЗКА С ГРИПНАТА ЕПИДЕМИЯ24-01-2011
 

ОБЯВА21-01-2011
 

Във връзка с разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата20-01-2011
 

СПРАВКА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В ЦДГ/ОДЗ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА 19-01-2011
 

Разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подг.групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас14-01-2011
 

СЪВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ12-01-2011
 

На виманието на главните счетоводители по образованието в районите05-01-2011
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ04-01-2011
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ03-01-2011
 

На вниманието на гл.счетоводители по образованието28-12-2010
 

Промяна в необходимите документи при ползване на преференции при заплащане на такси в детските градини22-12-2010
 

21-12-2010
 

19-12-2010
 

Провеждане на извънучилищна дейност29-11-2010
 

19-11-2010
 

17-11-2010
 

Изисквания при извършване на инвентаризация17-11-2010
 

Необходими реквизити при изготвяне на доклад за състоянието на системите за финасово управление и контрол17-11-2010
 

Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол17-11-2010
 

Семинар в Банско09-11-2010
 

Семинар в Банско05-11-2010
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ И ОДЗ25-10-2010
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦДГ И ОДЗ25-10-2010
 

Свободна налична база в общински училища20-10-2010
 

Целодневно обучение на І клас19-10-2010
 

таблица за инфраструктурната осигуреност (компютри и софтуер)15-10-2010
 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ10-10-2010
 

07-10-2010
 

07-10-2010
 

Новина06-10-2010
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УЧИТЕЛЮ!05-10-2010
 

Писмо за корекция на бюджета във връзка с Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителната училищна възраст29-09-2010
 

Корекция на бюджетите на училищата за изплащане на обезщетения на персонала по Национална програма"Оптимизация на училищната мрежа"16-09-2010
 

Корекция на бюджетите на районите за изплащане на обезщетения на персонала в детските градини16-09-2010
 

УСПЕШНА НОВА 2010/2011 УЧЕБНА ГОДИНА14-09-2010
 

СЕПТЕМВРИЙСКО СЪВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ26-08-2010
 

График за заверка на Списък-Образец № 2 за 2010/2011 година23-08-2010
 

УТОЧНЯВАНЕ НА НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2010-2011 Г.16-08-2010
 

КЪМ ПИСМО № 0800-26/16,08,2010 Г16-08-2010
 

ОБЯВА03-08-2010
 

ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ - 2010 ГОДИНА27-07-2010
 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ27-07-2010
 

График за провеждане на срещи във връзка с изпълнението на бюджета за периода от 01.01.-30.06.2010 г. 20-07-2010
 

Писмо до директорите на общинските училища за провеждане на срещи във връзка с изпълнението на бюджета за периода 01.01.-30.06.2010 г.20-07-2010
 

НОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР06-07-2010
 

Съобщение02-07-2010
 

Писмо ДО 2500-258/02.07.2010 г. относно прилагане на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община02-07-2010
 

Съобщение30-06-2010
 

Необходими документи за ползване на преференции при заплащане на такси за детска градина08-06-2010
 

График за работата на общинските детски градини през летния период на 2010 година27-05-2010
 

Вътрешни правила за дейността и организация на управлението в дирекция "Образование"18-05-2010
 

Учебници 2010/2011 г.12-05-2010
 

10-05-2010
 

Съобщение10-05-2010
 

Конкурс за директори на целодневни детски градини и обединени детски заведения28-04-2010
 

Корекция на бюджета15-04-2010
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА13-04-2010
 

17-03-2010
 

Справка за отдадени помещения под наем в общински учебни и детски заведения10-03-2010
 

Разпределение на средствата по училища и детски градини по формулата за 2010 г.09-03-2010
 

Заповед № РД-09-340/04.03.2010 г.08-03-2010
 

Заповед № Р Д – 09 - 306/19.02.2010 г. на кмета на Столична община02-03-2010
 

Писмо относно учителските длъжности25-02-2010
 

Съобщение22-02-2010
 

ЗАПОВЕД № РД-09-278/17.02.2011 Г.21-02-2010
 

Заповед с утвърдени формули за разпределение на средствата по бюджетите на общинските учебни заведения21-02-2010
 

ЗАПОВЕД ФОРМУЛА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ 2011 ГОДИНА21-02-2010
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ПРЕЗ 2010 Г.08-01-2010
 

04-12-2009
 

27-10-2009
 

29-09-2009
 

Строителство на нова сграда към ЦДГ №165, район "Изгрев"18-09-2009
 

Откриване на нова детска градина в р-н "Илинден"10-09-2009
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА ЗА ИКТ И ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ22-06-2008
 

01-01-2008
 

01-01-2008
 

01-01-2008
 

Средства по Национална програма01-01-2008
 

Решение №82 на СОС01-01-2008
 

01-01-2008
 

ГРАФИК за заверка на списък-образец 201-01-2008
 

ГРАФИК за заверка на списък-образец 201-01-2008
 

ГРАФИК за заверка на списък-образец 201-01-2008
 

ГРАФИК за заверка на списък-образец 201-01-2008
 

ГРАФИК за заверка на списък-образец 201-01-2008
 

Утвърдени от Кмета на СО Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за аварийни ремонти в общински училища и детски градини01-01-2008
 

на вниманието на директори на цдг и одз01-01-2008
 

00-00-0000
 

00-00-0000
 

00-00-0000
 

00-00-0000
 

00-00-0000
 

00-00-0000